Perit judicial en Investigació d’accidents laboralsEl nostre gabinet pericial System Asefin S.L. está amb disposició d’oferir-li els millors serveis pericials d’accidents laborals. Som perits especialistes en els diferents tipus d’accidents i segons la seva necessitat. Amb les corresponents homologacions Nacionals i Europees.


Som professionals de reconegut prestigi i una experiència contrastable en el seu àmbit professional i judicial.


Accidents miners.
Electrocucions en alta tensiò.
Electrocuciones en baixa tensiò.
Caigudes a la mateixa alçada.
Caigudas a diferent alçada.
Falta d’equips de protecció individual.
Seguridad y Salud en el trabajo
Absència de mesures de seguretat.
Negligència Professional del treballador.
Negligència temerària del treballador.
Assetjament en l’Àmbit laboral (mobbing).
Fallos del Sistema de Gestió de la Prevenció de riscos laborals de l’empresa.
Lesions produïdes per màquines de tot un tipus (amputacions de extremidats, talls, etc)Consultes Gratuïtes i Preus ajustats.

Treballem en Tot el Territori Nacional.Arxius