Perit judicial en reconstrucciò d’accidents de trànsit

 • Accidente de motocicleta, perito
  Colisión de motocicleta

Fem un estudi de viabilitat dels danys dels vehicles i de l’Informe de la força instructora.
En cas de ser viable, fer el informe pericial de reconstrucciò d’accident, li enviem el pressupost, una vegada es acceptat per part del client, iniciem l’informe pericial, on apliquem els càlculs i estudis necessaris per treure les hipòtesis del sinistre, quedant al final la que mes adequada a l’accident.
Lliurem l’informe pericial, per que el seu advocat l’examini.
Es molt important la ratificació per part del perit instructor, davant els jutjats.

Tot tipus d’accident de transit


 1. Accidents de Cotxe.
 2. Accident de motocicleta.
 3. Atropellaments.
 4. Col·lisions per Abast.
 5. Estudi biomecànic.
 6. Informe de Reconstrucció.

  Consultes Gratuïtes i Preus ajustats.
  Treballem en Tot el Territori Nacional.


Arxius